ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κελεκτσόγλου Αλέξανδρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σμολοκτός Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πεκρίδης Βασίλειος
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠαπαδόπουλος Χαράλαμπος
ΤΑΜΙΑΣ
Καϊντάς Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ

Καπέλης Γρηγόρης
ΜΕΛΟΣ

Τσικούρας Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ

Φιλίππου Κώστας
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΗΣ : ΒΟΛΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κουτραμπα Εύη
    Βουβακης Δημήτρης
      Κωνσταντίνου Ρούλα
        Κορυφή